Psikademi

Empati Nedir?

Empati, diğer insanların ne hissettiğini duygusal olarak anlama, olayları onların bakış açılarından görme ve kendini başkasının yerinde hayal etme yeteneğidir. 

Başka bir kişinin acı çektiğini gördüğünüzde, kendinizi anında diğer kişinin yerine hayal edebilir ve yaşadıkları şeylere empati duyabilirsiniz.

İnsanlar genellikle kendi duygu ve duygularına oldukça iyi uyum sağlarken, bir başkasının kafasına girmek ve anlamak biraz daha zor olabilir. Empati yeteneği, insanların tabiri caizse, “başkasının ayakkabılarında yürüyebilmesini” sağlar. İnsanların başkalarının hissettikleri duyguları anlamalarına izin verir.

Empatinin Belirtileri

Empatik bir kişi olma eğiliminde olduğunuzu gösteren bazı işaretler vardır:

 • Başkalarının söylediklerini gerçekten dinlemede iyi olmanız.
 • İnsanlar size sık sık sorunlarını anlatması.
 • Diğer insanların nasıl hissettiklerini öğrenmekte iyi olmanız.
 • Genellikle diğer insanların nasıl hissettiğini düşünmeniz.
 • Diğer insanlar size tavsiye için gelmesi.
 • Genellikle trajik olaylardan bunalmış hissetmeniz.
 • Acı çeken başkalarına yardım etmeye çalışmanız.
 • İnsanların ne zaman dürüst olmadıklarını söylemekte iyi olmanız.
 • Bazen sosyal durumlarda kendinizi yorgun veya bunalmış hissetmeniz.
 • Diğer insanlara çok önem vermeniz.
 • Diğer insanlarla olan ilişkilerinizde sınırlar koymakta bazen zorlanmanız.

Fazla empati sahibi olmak sizi başkalarının iyiliği ve mutluluğu için endişelendirir. Bununla birlikte, bazen, başkalarının duygularını her zaman düşünmek bunalmanıza ve tükenmiş hissetmenize yol açabilir.

Empatinin Türleri

 • Duygusal empati, başka bir kişinin duygularını anlama ve uygun şekilde tepki verme yeteneğini içerir. Böyle duygusal bir anlayış, bir başkasının iyiliği için endişeleye veya kişisel sıkıntı hissine yol açabilir.
 • Somatik empati , başka birinin yaşadıklarına yanıt olarak bir tür fiziksel reaksiyona sahip olmayı içerir. İnsanlar bazen başka bir kişinin ne hissettiğini fiziksel olarak tecrübe ederler. Örneğin, başka birisinin utanmış hissettiğini gördüğünüzde, kızarmaya başlayabilirsiniz.
 • Bilişsel empati , başka bir kişinin zihinsel durumunu ve duruma yanıt olarak ne düşündüğünü anlayabilmeyi içerir. Bu, diğer insanların ne düşündüğünü düşünmeniz ile ilgilidir.

Sempati ve merhamet, empati ile ilgili olsa da, aralarında önemli farklılıklar vardır. Merhamet ve sempatinin genellikle daha pasif bir bağlantı içerdiği düşünülürken, empati genellikle başka bir kişiyi anlamak için çok daha aktif bir girişim içerir.

Empatinin Faydaları

İnsanlar kesinlikle bencilce, hatta acımasız davranışlarda bulunabilirler. Günlük gazetelerin hızlıca taranması, sayısız kaba, bencil ve iğrenç eylemleri hızla ortaya çıkarır. Öyleyse soru şu: Neden hepimiz bu kadar bencilce davranışlarda bulunmuyoruz? Başkalarının acısını hissetmemize ve nezaketle cevap vermemize neden olan nedir?

Empatinin birçok faydası vardır:

 • Empati, insanların başkalarıyla sosyal bağlantılar kurmasına izin verir. Diğerlerinin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlayarak, insanlar sosyal durumlarda uygun şekilde yanıt verebilirler. Araştırmalar, sosyal bağlantılara sahip olmanın hem fiziksel hem de psikolojik refah için önemli olduğunu göstermiştir. 
 • Başkalarıyla empati kurmak, kendi duygularınızı düzenlemeyi öğrenmenize yardımcı olur. Duygusal düzenleme, büyük stres dönemlerinde bile, ağırlığın altında ezilmeden hissettiğiniz şeyi yönetmenize izin vermesi açısından önemlidir.
 • Empati yardım davranışlarını teşvik eder. Diğer insanlar için empati hissettiğinizde sadece yararlı davranışlarda bulunma olasılığınız değil, aynı zamanda diğerlerinin size yardımcı olma olasılığı da daha yüksektir.

Empatiyi Etkileyen Faktörler

Herkes her durumda empati yaşamaz. Bazı insanlar genel olarak daha doğal olarak empatik olabilirler, ancak çoğu kişi bazı insanlara karşı daha empatik ve başkalarına karşı daha az empatik olma eğilimindedir.

Bu eğilimde rol oynayan farklı faktörlerden bazıları şunlardır:

 • Diğer kişinin nasıl algılandığı
 • Diğer bireyin davranışlarını nasıl ilişkilendirildiği
 • Diğer kişinin durumu için neyin suçlandığı
 • Geçmiş deneyimler ve beklentiler

Araştırmalar, bu bulgular biraz karışık olsa da, empati deneyimi ve ifadesinde cinsiyet farklılıkları olduğunu bulmuştur. Kadınlar empati testlerinde daha yüksek puan alırlar ve çalışmalar kadınların erkeklerden daha fazla bilişsel empati hissetme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

En temel düzeyde, empatiyi deneyimleme yeteneğine katkıda bulunan iki ana faktör vardır: genetik ve sosyalleşme. Esasen, doğanın ve öğrenmenin asırlık göreli katkılarını kapsar.

Ebeveynler, sempati, empati ve şefkat eğilimi de dahil olmak üzere genel kişiliğe katkıda bulunan genleri aktarırlar. Öte yandan, insanlar ebeveynleri, akranları, toplulukları ve toplumu tarafından da sosyalleştirilir. İnsanların başkalarına nasıl davrandıkları ve başkaları hakkında nasıl hissettikleri genellikle çok genç yaşta aşılanan inançların ve değerlerin bir yansımasıdır. 

Empatinin Önündeki Engeller

İnsanların bazen empatiden yoksun olmasının birkaç nedeni arasında bilişsel önyargılar, ötekileştirme ve kurbanı suçlama sayılabilir.

Bilişsel önyargılar

Bazen insanların çevrelerindeki dünyayı algılama biçimleri bir dizi bilişsel önyargıdan etkilenir. Örneğin, insanlar genellikle kendi eksiklikleri ile ilgili konularda dış faktörleri suçlarken, diğer insanların başarısızlıklarını iç özelliklere bağlar.

Bu önyargılar, bir duruma katkıda bulunan tüm faktörleri görmeyi zorlaştırabilir ve insanların bir durumu başka bir perspektiften görebilmelerini daha az olası hale getirebilir.

Bilişsel Önyargı Nedir?

Ötekileştirme

Birçoğu, diğerlerinin kendileriyle aynı şeyleri hissetmediklerini ve yapmadıklarını düşünme tuzağına kurban gitmektedir. Bu, özellikle diğer insanların fiziksel olarak uzak olduğu durumlarda yaygındır.

Örneğin, yabancı bir ülkede bir felaket veya çatışma haberi izlediklerinde, acı çekenlerin kendilerinden temelde farklı olduklarını düşünmeleri durumunda empati hissetme olasılıkları daha düşük olabilir.

Kurbanı suçlama

Bazen başka bir kişi korkunç bir deneyim yaşadığında, insanlar mağduru suçlamak gibi bir hata yaparlar. Suç mağdurlarına genellikle suçu önlemek için neler yapabilecekleri sorulmasının nedeni budur.

Bu eğilim, dünyanın adil bir yer olduğuna inanma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. İnsanlar, diğer insanların hak ettikleri şeyi aldıklarına ve aldıklarını hak ettiklerine inanmak istiyorlar – bu, böyle korkunç şeylerin asla kendi başlarına gelmeyeceği düşüncesini ortaya çıkarıyor.

Empati Yapmanın İpuçları

Neyse ki, empati öğrenebileceğiniz ve güçlendirebileceğiniz bir beceridir. Empati becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, yapabileceğiniz birkaç şey var:

 • İnsanları bölmeden dinlemeye çalışın
 • Beden diline ve diğer sözsüz iletişim türlerine dikkat edin
 • Onlarla aynı fikirde olmasanız bile insanları anlamaya çalışın
 • İnsanlara kendileri ve yaşamları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sorular sorun
 • Kendinizi başka bir kişinin ayakkabılarında hayal edin

Son Söz

Çoğu insan çeşitli durumlarda başkalarıyla empati kurabilir. Olayları bir başkasının bakış açısından görme ve başkalarının duygularını anlayabilme yeteneği, sosyal yaşamımızda önemli bir rol oynar. Empati, başkalarını anlamamıza izin verir ve çoğu zaman bizi başka bir kişinin acısını hafifletmek için harekete geçmeye zorlar.

Tüm Kategoriler
Psikoeğitim
Psikoeğitim
Ücretsiz
Programın Amacı: Bu psikoeğitim programı, stresin nedenlerini ve etkilerini anlamanızı, stresle başa çıkmak için etkili yöntemler geliştirmenizi ve...
Başlangıç
46 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Panik Ataklarınızı Kontrol Altına Alın Panik bozukluk, beklenmedik panik ataklarla karakterize, hayat kalitesini önemli ölçüde düşürebilen bir duru...
Başlangıç
49 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Psikademi Kaygı programı, kaygıyla başa çıkmak için bilimsel ve etkili yöntemler sunar. Kaygınızı anlayın, yönetin ve daha sağlıklı bir yaşam sürün...
Başlangıç
68 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Psikademi Depresyon: Depresyonla Başa Çıkmanın En Yenilikçi Yolu
Başlangıç
105 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Sınav Kaygısına Son, öğrencilere sınav kaygısını etkin bir şekilde yönetmeleri için bilişsel-davranışçı terapi (BDT) temelli stratejiler sunar. Dah...
Başlangıç
63 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Sınavlar hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir stres kaynağı olabilir. Kaygı ve gerginlik öğrenci için bunaltıcı olabilir ve aileler de str...
Başlangıç
22 Ders