Psikademi

PSİKADEMİ, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri, PSİKADEMİ tarafından işletilmekte olan “psikademi.com” internet sitesinde (“Portal”) veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

 1. Portal’ı ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. PSİKADEMİ, “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir.
 2. Kullanıcı tarafından Portal üzerinden iletilen her türden kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında kullanılmayacak ve onay verilmeyen üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.
 3. İletişim faaliyetlerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapılacak, Kullanıcının isteği dışında kendileriyle iletişime geçilmeyecektir.
 4. Kullanıcılar tarafından iletilen kişisel veriler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve ilgili verilerin korunmasına yönelik azami ölçüde her türlü önlem alınmaktadır. Kullanıcıların Portal’daki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanmaktadır.
 5. Portal ile ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için gerektiğinde Kullanıcıların IP adresleri PSİKADEMİ tarafından kaydedilebilecek ve bu kayıtlar anılan bu amaçlarla kullanabilecektir. IP adresleri, kullanıcı ve ziyaretçileri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilecektir.
 6. PSİKADEMİ, Portal içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabileceği gibi, anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını, sundukları hizmetlere ilişkin başvuru formlarını, duyurularını ve/veya anketlerini yayınlayabilir. PSİKADEMİ, Kullanıcıları bu reklamlar, formlar, duyurular ve anketler aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine yönlendirebilir. PSİKADEMİ, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
 7. PSİKADEMİ, yürürlükte bulunan mevzuatın zorunlu kıldığı haller ile yetkili idari ve/veya adli makamlarca talep edilmesi halinde kullanıcıya ait kişisel bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.
 8. PSİKADEMİ, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 9. PSİKADEMİ, kullanıcılar ve kullanıcıların Portal kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 10. PSİKADEMİ, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini gerekli gördüğü anlarda Portal’da yayınlamak şartıyla değiştirebilir. PSİKADEMİ’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.
 11. Gizlilik Politikası’na ilişkin her türlü soru, talep, öneri için info@psikademi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.