Psikademi

Giriş

www.psikademi.com ismiyle faaliyette bulunan internet sitesi ve mobil uygulamaları (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar “Portal” olarak anılacaktır), Uluç Mah. 1164 Sok. Şefik Aker Sitesi C1 Konyaaltı / Antalya adresinde bulunan Cumhur Avcil (Bundan böyle Psikademi olarak anılacaktır) tarafından yönetilmektedir.

Portal’ı ziyaret ederek ve/veya Portal’da sunulan hizmetleri kullanarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşulları`nı okuduğunuzu, tamamen anladığınızı ve Kullanım Koşulları`nı hiçbir itiraz olmaksızın kabul ettiğinizi, onayladığınızı ve bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz ve def’i ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. İşbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Portal’ı kullanmaktan vazgeçiniz.

Tanımlar

Danışan: Portal’a, sunulan hizmetlerden kendi başına ya da bir danışman rehberliğinde faydalanmak üzere çevrimiçi ortamdan erişen kişi;

Danışman: Portal’a, bir ya da daha fazla danışanın Ürün/Hizmetler’i kullanımına rehberlik etmek üzere çevrimiçi ortamdan erişen, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş ve başvurusu Psikademi tarafından incelenerek kabul edilmiş kişi;

Kullanıcı: Portal’a çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi;

Yetkili Kullanıcı: Kurumsal müşterilere sunulan hizmet dahilinde Kurum tarafından Portal’a ulaşımı sağlanan Danışman ve/veya Danışan

Ürün/Hizmetler: Portal’da yer alan her türlü bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek içeriği;

Psikademi: Dr Klinik Psikolog Cumhur Avcil

Hizmete İlişkin Koşullar

Kullanıcı, Portal’ın, bir bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek platformu olduğunu, Portal’da yer alan Ürün/Hizmetler dahilindeki test ve tekniklerin seçim ve kullanımından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

Kullanıcı, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler’in herhangi bir şekilde ve surette tıbbi tedavi teşkil etmediğini, Portal’ın Kullanıcı hakkında kapsamlı bir psikolojik değerlendirmede bulunmadığını ve tıbbi tanıda bulunma amacıyla kullanılamayacağını kabul etmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı, Psikademi’nin bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olmadığını, tıbbi danışmanlık ve/veya tedavi hizmeti sunmadığını ve Ürün/Hizmetler’in profesyonel bir sağlık hizmetinin yerine geçmediğini kabul etmektedir.

Psikademi, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler’in bir sağlık uzmanı gözetiminde kullanılmasını tavsiye etmekte olup Portal kapsamındaki bazı ürünlerin Danışman gözetimi olmadan kullanımı mümkün değildir.

Kullanıcı, herhangi bir sağlık probleminin olduğunu düşünmesi halinde mutlaka psikiyatri hekimi veya benzeri sağlık hizmeti sağlayıcılardan profesyonel destek alması gerektiğinin bilincindedir.

Kullanıcı, Portal üzerinde yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ilgili işlemleri ancak yasal temsilcileri aracılığıyla yapabileceğini, aksi halde Psikademi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Danışman Tarafından Kullanım

Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler, Danışanlar’ın tek başlarına bağımsız olarak kullanımına açık bir terapi destek platformu olmanın yanı sıra, Danışman tarafından Danışanlar’ının Portal’ı kullanımını takip etmek ve asiste etmek amacıyla kullanılabilir.

Danışman, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler’den faydalanarak, satın aldığı veya Yetkili Kullanıcı olarak tanımlandığı ürün ve hizmetlerin içeriklerini görüntüleyebilecek, satın aldığı kota oranında Danışanlar’ına Portal üzerinde ilgili ürün ve hizmetlere erişim tanımlayabilecek ve Danışanlar’ının Portal üzerindeki aktivitelerini takip edebilecektir.

Danışman, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler’den faydalanabilmesi için işbu Kullanım Koşulları’na ek olarak ayrıca Portal’a üyelik aşamasında kendisine sunulan Danışman Taahhütnamesi’ni onaylayacaktır.

Danışman, Danışanlar’ın Portal’da paylaşmış oldukları kişisel verilerini ancak aktarılmasına açık rıza verdikleri koşulda kendilerinin erişimine açılabileceğini ve verilen açık rızanın geri alınması halinde erişim sağlanan kişisel verilere erişimin kesileceğini kabul eder. Danışman, Danışanlar’ın kişisel verilerinin aktarılması konusunda açık rıza vermemeleri halinde, ilgili Danışan’ın hesabına erişimin Psikademi tarafından kesileceğini, ilgili Danışan hesabına erişim sağlayamamasından dolayı Psikademi’nin herhangi bir sorumluluğun olmayacağını kabul eder.

Danışan Tarafından Kullanım

Danışan’ın Portal’da paylaştığı kişisel verileri ancak onay vermesi halinde, işbu Kullanım Koşulları’nın 10’uncu maddesinde yer alan amaç ve yöntem ile sınırlı olmak kaydıyla paylaşılmasına onay verdiği Danışman’ın erişimine açılacaktır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Portal’a bir tüzel kişi adına erişiyor olması halinde, Ürün/Hizmetler’i satın almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu tüzel kişiye ait olacaktır.

Kullanıcı, Portal’dan faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Psikademi’nin Kullanıcı’nın işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Kullanıcı’nın hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

Kullanıcı, Portal dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Psikademi’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Psikademi’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Psikademi’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Psikademi, Portal üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Psikademi’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları’na aykırı hareket etmesi halinde Psikademi, Kullanıcı’nın Portal’a olan erişimini herhangi bir ihbarda bulunmaksızın sona erdirebilecektir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Portal’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Psikademi’ye aittir. Portal’ın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Portal’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Portal dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Portal’ın güvenliğini tehdit edebilecek, Portal’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Portal’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Portal’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Portal’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Portal’ın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Portal, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Portal’ın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Psikademi sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kullanıcı, Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler ve Ürün/Hizmetler`e ait içeriklerin “olduğu gibi” sunulmakta olduğunu, bu kapsamda Psikademi’nin herhangi bir şekilde ve surette Ürün/Hizmetler’in Kullanıcı’nın belirli amacına ve ihtiyacına uygunluğu, tamlığı, bölünmeyeceği, güvenli ve hatasız olacağı ile ilgili ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü taahhüdü veya sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Psikademi, Portal’a girilmesi, Portal’ın ya da Portal’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Psikademi; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Portal’a ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Portal’ın kullanılması ile Psikademi’nin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Kullanıcı, Portal ve Portal içerisinde sunulan hizmetlere erişiminin büyük ölçüde Kullanıcı’nın internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Psikademi’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Ücretlendirme ve Ödeme

Portal’da sunulan Ürün/Hizmetler’in kullanımı işbu Kullanım Koşulları kapsamında detayları Portal’da ilgili Ürün/Hizmetler’e dair bilgilendirme sayfalarında belirtilmekte olan kullanım kotaları ve tarifelere tabii olmak üzere Psikademi tarafından ücretlendirilecektir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Psikademi, Kullanıcı’nın Portal’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Portal üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Psikademi, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Portal’da yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni, işbu Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni inceleyebilir ve info@psikademi.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Psikademi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Şirket’in işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Psikademi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Koşulların Değiştirilmesi

Psikademi’nin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Portal’da mevcut her türlü hizmet, ürün, bilgi ve sözleşme ile işbu Koşulları değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Portal’ı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Portal’da Koşullar’ın mevcut ve güncellenmiş versiyonu bulunmaktadır. Portal’ın kullanılması ile Kullanıcı, mevcut versiyon ile bağlı olduğunu kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, ihtilaflar Türk Hukuku’na göre çözümlenecektir. Kullanım Koşulları’ndan doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.