• Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Madde 1 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu, PSİKADEMİ‘nin, ALICI‘ya satışını yaptığı ürün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2.1 – Satıcı Bilgileri

Ünvan: VCL Bilgisayar Özel Eğitim Hizm. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle PSİKADEMİ olarak anılacaktır)
Adres: Gürsu Mah. 378 Sok. Emre Apt. No:4/1 Konyaaltı / Antalya
Telefon: +90 544 482 2616
E-posta: info@psikademi.com

Madde 2.2 – Alıcı Bilgileri

ALICI olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları PSİKADEMİ‘ye ait “www.psikademi.com” web sitesinde ödeme yapan kişi, ödeme yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri

Ürün/hizmet türü, süresi, satış bedeli ve ödeme şekli, PSİKADEMİ‘ye ait bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek içeriklerinin yer aldığı web sitesinde (“www.psikademi.com”), ALICI’nın elektronik ortamda yaptığı satın alma işlemine dair bilgilendirildiği ve onay verdiği “Sepetim ve Ödeme” sayfasında yer alan bilgilerden oluşmaktadır.

Madde 4 – Genel Hükümler

 1. ALICI, Madde 3′te belirtilen sözleşme konusu ürün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Ürün/hizmetin teslimi; elektronik niteliği gereği internet ortamında mesafeli sözleşmenin kurulmasını müteakip ALICI’nın kendisi tarafından oluşturulan üyelik hesabına PSİKADEMİ tarafından erişim imkânının sağlanması ile yapılmış sayılacaktır. ALICI’nın, PSİKADEMİ‘ye ait “www.psikademi.com” web sitesinde üyelik kaydı oluşturması, Sözleşme konusu ürün/hizmeti seçmesi ve ilgili üyelik bedelini ödemesi halinde ALICI, bahsi geçen web sitesinde kendisi tarafından oluşturulan üyelik hesabına giriş yaptığı takdirde işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen süre ile Sözleşme konusu ürün/hizmete elektronik ortamda erişim sağlayabilecektir.
 3. Sözleşme konusu ürün/hizmetin teslimatı için işbu Sözleşme’nin kabul edildiğine dair onayın “www.psikademi.com” web sitesinde verilmesi ve bedelinin ALICI‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, PSİKADEMİ ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 4. PSİKADEMİ, mücbir sebepler nedeni ile Sözleşme konusu ürün/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu 3 gün içinde ALICI‘ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI‘nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 5. İşbu Sözleşme konusu ürün/hizmetin tesliminden sonra mücbir sebepler, olağanüstü hal, altyapı arızası ve benzeri teknik nedenler başta olmak üzere PSİKADEMİ‘nin kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ALICI’nın Sözleşme’ye konu ürün/hizmete erişimi devamlılık arz eden bir şekilde mümkün olmaz ise ALICI ürün/hizmete erişim sağlayamadığını PSİKADEMİ‘ye en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak bildirmekle yükümlüdür. PSİKADEMİ bahsi geçen bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde ALICI’nın Sözleşme konusu ürün/hizmete erişim sağlayamama nedeni ve durumun çözümüne yönelik tespitlerini yaparak ALICI’ya bildirir. Bu süre içerisinde PSİKADEMİ tarafından herhangi bir bildirim yapılmaz ise ALICI Sözleşme’yi feshedebilir.
 6. ALICI, talep ve şikâyetlerini yukarıdaki PSİKADEMİ adres, telefon ve e-posta adreslerine iletebilir.
 7. Sözleşme konusu ürün/hizmetlerin kullanılabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanlar ALICI tarafından sağlanacak olup, işbu Sözleşme’nin 4.5’inci maddesinde yer alan hal hariç olmak üzere, teknik eksiklik ve arızalardan hiçbir şekilde PSİKADEMİ sorumlu değildir.
 8. ALICI tarafından satın alınan ürün/hizmetlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/hizmetten elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü/hizmeti yasa dışı amaçlar için ve/veya işbu Sözleşme ile ilgili yasal mevzuata aykırı şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm mali, hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir.
 9. İşbu Sözleşme süresince, PSİKADEMİ tarafından üretilen ve ALICI’nın kullanımına sunulan tüm doküman, materyal ve her türlü bilginin her nevi mülkiyet hakkı PSİKADEMİ‘ye aittir. PSİKADEMİ doküman, materyal, içerik başta olmak üzere ALICI’nın kullanımına sunulan Sözleşme konusu tüm ürün/hizmetlerde tasarım, isim, renk, logo ve benzerini tek taraflı olarak değiştirme, yenileme, ortadan kaldırma ve sair eylemleri gerçekleştirme hakkına haizdir.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Sözleşmeye konu ürün/hizmet, internet üzerinden (elektronik olarak) anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen mallar/hizmetler kapsamında olduğundan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma hakkının istisnaları” hükmü kapsamına girmekte olup, CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERE TABİ DEĞİLDİR.

Madde 6 – Sözleşme Feshi

 1. İşbu Sözleşme ALICI’nın “Sepetim ve Ödeme” sayfasında tercih ettiği ve onay verdiği süre sonunda, ALICI’nın onay vermesi yahut talepte bulunması sonucu uzaması halleri hariç olmak üzere, kendiliğinden sona erer.
 2. ALICI, Sözleşme koşullarında PSİKADEMİ tarafından açıkça ALICI aleyhinde ve ALICI’nın ürün/hizmetten beklediği yararı sağlamasına engel teşkil edecek nitelikte değişiklik yapılması halinde Sözleşme’yi süresinden önce feshedebilir. Bu durumda, PSİKADEMİ fesih bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde talebi yerine getirecektir.
 3. PSİKADEMİ, ALICI’nın şifresini Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, ürün/hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir.
 4. Sözleşmenin feshi halinde ALICI’nın Sözleşme konusu ürün/hizmete erişimi sona erdirilecektir.

Madde 7 – Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 8 – Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. PSİKADEMİ, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.