Psikademi

Online Psikoterapi: Klinik Psikologların Rolü, Avantajlar ve Dezavantajlar

Online psikoterapinin yükselişi son yıllarda dikkat çekici bir hız kazanmıştır, fakat bu alanda kaliteli bir tedavi süreci için klinik psikologların rolü hayati öneme sahiptir. Klinik psikologların eğitim seviyesi, etik anlayışı ve uzmanlığı, terapinin genel etkinliğini büyük ölçüde etkilemektedir (Norcross & Wampold, 2018). Bu yazıda, online psikoterapinin avantajları ve dezavantajları üzerinde durulacak, ayrıca uzman klinik psikologların bu alandaki rolüne odaklanılacaktır.

Online Psikoterapinin Tanımı ve Kapsamı

Online psikoterapi, psikolojik tedavi ve destek hizmetlerinin internet üzerinden sunulduğu bir terapi şeklidir. Terapinin kapsamı, kullanılan platformdan ziyade, terapistin eğitim seviyesi, uzmanlık alanı ve kullandığı tedavi metodlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir (Hilty et al., 2013). Dolayısıyla, uzman bir klinik psikolog seçimi, tedavi sürecinin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Online Terapi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Klinik Psikologların Rolü

Eğitim ve Uzmanlık

Online psikoterapide, klinik psikologun yeterli eğitim ve sertifikasyonlara sahip olması gerekmektedir. Eğitimli bir terapist, etik kurallar, hasta hakları ve tedavi yönergeleri gibi temel prensipleri sağlam bir şekilde bilmelidir (Chakrabarti, 2015). Ayrıca, online terapinin kendi başına getirdiği etik ve yasal zorlukları anlayabilen, bu alanda yeterli eğitimi almış bir terapist, tedavi sürecini daha etkili kılabilir.

İlişki Kurma Becerileri

Online ortamda terapistin danışanla kuracağı terapötik ilişki, tedavi sürecinin başarısı için kritik öneme sahiptir. Empati, aktif dinleme ve anlayışlı geri bildirimler gibi unsurlar, danışanın terapiste güvenini artıran faktörlerdir (Holmes & Foster, 2012). Bu unsurlar, online ortamda yüz yüze terapiden farklı dinamiklere sahip olabilir, bu yüzden terapistin bu dinamikleri anlaması ve uygulaması gerekmektedir.

Avantajlar

Kolay Erişim

Online terapi, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak, danışanların uzman klinik psikologlara daha kolay erişim sağlamasına yardımcı olur. Özellikle uzak bölgelerde yaşayan veya hareket kabiliyeti sınırlı olan bireyler için, bu oldukça önemli bir avantajdır (Wind et al., 2020).

Esneklik

Online terapi, zaman ve mekan esnekliği sunar, böylece danışanlar için tedavi süreci daha az zahmetli hale gelir. İş veya okul gibi diğer yükümlülüklerle daha uyumlu bir terapi süreci olanağı sağlanır (Berger, 2017).

Dezavantajlar

Eksik İletişim Kanalları

Online terapide, yüz yüze terapide olduğu gibi duygusal ton veya beden dili tam olarak iletilmeyebilir. Bu, bazen terapötik süreci olumsuz etkileyebilir ve terapistin danışanı doğru anlamasını zorlaştırabilir (Seitz, 2020).

Kalite Kontrolü

Online terapinin anonim yapısı, etik ve eğitim standartları yeterli olmayan terapistlerin piyasada yer almasına yol açabilir. Bu da tedavi kalitesi ve etkinliği açısından önemli riskler oluşturur (Gordon et al., 2015).

Uygulamaya Yönelik Öneriler

Klinik Psikolog Seçimi

Eğitimli ve sertifikalı bir klinik psikolog seçmek, terapinin etkinliğini artırır. Danışanlar, terapistin eğitim geçmişini, uzmanlık alanını ve terapi yaklaşımlarını dikkatlice incelemelidir. Klinik psikolog ya da psikiyatri hekimi olmayan birinden psikoterapi desteği almak, hayati bir öneme sahiptir.

Psikoloğum bana ilaç yazabilir mi?

Süreç ve Etkinlik Takibi

Terapötik süreçte sürekli bir etkinlik takibi yapmak, tedavinin etkinliğini ölçmeye yardımcı olur. Terapistin bu konuda proaktif bir yaklaşım sergilemesi, danışanın tedavi sürecini daha iyi anlamasına ve değerlendirmesine olanak tanır (Grist & Cavanagh, 2013).

Sonuç ve Öneriler

Online psikoterapinin yükselmesi, terapiye erişim kolaylığı sunsa da, uzman klinik psikologların seçimi tedavinin etkinliğini belirleyen bir faktördür. Eğitim ve etik anlayış gibi kritik unsurlar, terapötik sürecin başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, eğitimli ve etik kurallara sahip klinik psikologlarla çalışmanızı şiddetle öneririm.

Psikoterapi konuda destek almak isteyenleriniz bu bağlantıya tıklayarak randevu alabilir.

Kaynakça

  • Berger, T. (2017). The therapeutic alliance in internet interventions: A narrative review and suggestions for future research. Psychotherapy Research, 27(5), 511-524.
  • Chakrabarti, S. (2015). Usefulness of telepsychiatry: A critical evaluation of videoconferencing-based approaches. World Journal of Psychiatry, 5(3), 286-304.
  • Gordon, R. M., Wang, X., & Tune, J. (2015). Comparing psychodynamic teaching, supervision, and psychotherapy over videoconferencing technology with Chinese students. Psychoanalytic Psychotherapy, 29(4), 377-390.
  • Grist, R., & Cavanagh, K. (2013). Computerised cognitive behavioural therapy for common mental health disorders, what works, for whom under what circumstances? A systematic review and meta-analysis. Journal of Contemporary Psychotherapy, 43(4), 243-251.
  • Hilty, D. M., Ferrer, D. C., Parish, M. B., Johnston, B., Callahan, E. J., & Yellowlees, P. M. (2013). The effectiveness of telemental health: a 2013 review. Telemedicine and e-Health, 19(6), 444-454.
  • Holmes, C. M., & Foster, V. (2012). A preliminary comparison study of online and face-to-face counseling: Client perceptions of three factors. Journal of Technology in Human Services, 30(1), 14-31.
  • Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2018). Relationships and responsiveness in the psychological treatment of trauma: The tragedy of the APA Clinical Practice Guideline. Psychotherapy, 55(3), 203.
  • Seitz, D. (2020). Non-verbal behaviour in psychotherapy research. Journal of Psychotherapy Integration, 30(2), 238-252.
  • Wind, T. R., Rijkeboer, M., Andersson, G., & Riper, H. (2020). The COVID-19 pandemic: The ‘black swan’ for mental health care and a turning point for e-health. Internet interventions, 20, 100317.
Tüm Kategoriler
Psikoeğitim
Psikoeğitim
Ücretsiz
Programın Amacı: Bu psikoeğitim programı, stresin nedenlerini ve etkilerini anlamanızı, stresle başa çıkmak için etkili yöntemler geliştirmenizi ve...
Başlangıç
46 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Panik Ataklarınızı Kontrol Altına Alın Panik bozukluk, beklenmedik panik ataklarla karakterize, hayat kalitesini önemli ölçüde düşürebilen bir duru...
Başlangıç
49 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Psikademi Kaygı programı, kaygıyla başa çıkmak için bilimsel ve etkili yöntemler sunar. Kaygınızı anlayın, yönetin ve daha sağlıklı bir yaşam sürün...
Başlangıç
68 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Psikademi Depresyon: Depresyonla Başa Çıkmanın En Yenilikçi Yolu
Başlangıç
105 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Sınav Kaygısına Son, öğrencilere sınav kaygısını etkin bir şekilde yönetmeleri için bilişsel-davranışçı terapi (BDT) temelli stratejiler sunar. Dah...
Başlangıç
63 Ders
Psikoeğitim
Ücretsiz
Sınavlar hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir stres kaynağı olabilir. Kaygı ve gerginlik öğrenci için bunaltıcı olabilir ve aileler de str...
Başlangıç
22 Ders

Psikolojiye Yön Verin

Bilimin Işığında Yürüyün!

Sizleri internet temelli psikolojik destek hizmetleri hakkında bir araştırmaya katkı sunmaya davet ediyoruz.

Araştırmamıza katılan herkese Psikolojik Sağlık İpuçları kitapçığını 📚 ücretsiz olarak sunuyoruz!

Katılmak için tıklayın!

This will close in 30 seconds